Besök av Kennelkonsulent, SKK

Den 16 maj 2023 fick PolkasValpar besök av kennelkonsulent Camilla Johansson och elev Martin Johansson SKK.

Kennelkonsulenterna har en dubbel funktion -de ger oss uppfödare stöd och råd men kontrollerar samtidigt att vi bedriver uppfödning i enlighet med Svenska Kennelklubbens regler.